Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-CZOK-0032/19 Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót do „Dokumentacji projektowej na budowę stacji transformatorowo-rozdzielczej zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice”. Usługi Zapytania ofertowe 31.07.2019 Szczegóły
RO-M-0020/19 – Dostawa ręcznej praski hydraulicznej oraz prasy szybko zaciskającej o napędzie nożnym wraz z osprzętem” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Dostawy Zapytania ofertowe 29.07.2019 Szczegóły
RO-P-0057/19 Interwencyjna wycinka drzew na terenie Oddziału KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Usługi Przetarg nieograniczony 30.07.2019 Szczegóły
R-M-0021/19 Wykonanie legalizacji butli, wymiana uszkodzonych zaworów według wykazu, serwis i wymiana reduktorów typu ZG-1 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 30.07.2019 Szczegóły
R-C -0022/19 – „Dostawa drewna kopalnianego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Przetarg nieograniczony 30.07.2019 Szczegóły
Dostawa polegająca na zakupie paliwa płynnego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” do końca 2019 roku. Dostawy Zapytania ofertowe 02.08.2019 Szczegóły
R-W II-0010/19-1 Wykonanie usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską oraz wywozu gruzu z jego utylizacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddziału KWK Wieczorek II w Katowicach Część 1: Usługi koparką kołową lub gąsienicową, Część 2: Usługi na wywóz gruzu budowlanego Usługi Przetarg nieograniczony 30.07.2019 Szczegóły
R-W II-0011/19 Wykonanie badania nastaw zabezpieczeń w polach rozdzielń 6kV będących w eksploatacji SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2019 Szczegóły
R-KCL-0018/19-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Gliwice w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej, działka nr 263 obręb Ostropa Północ” Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-TM/ZO – 2265-26/19 ,,Serwis urządzeń przyszybowych’’ Usługi Zapytania ofertowe 25.07.2019 Szczegóły