Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 – „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-13/17- „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II”. Usługi Przetarg nieograniczony 03.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-42/17 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci….. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-08/17 Roboty dekarsko blacharskie, wymiana okien w częściach wspólnych, wykonanie iniekcji ścian i remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Dąbrowskiego 5 dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-50/17 – „Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-11/17- Część I: Remont wózków hamulcowych typu WHR-1 produkcji Remasz Część II: Remont i legalizacja przyrządów kontrolno- pomiarowych produkcji firmy „NOVA” Część III: Remont i legalizacja przyrządów kontrolno- pomiarowych oraz przyrządów do obsługi aparatów regeneracyjnych produkcji firmy „FASER” Usługi Przetarg nieograniczony 15.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-40/17 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddzial w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 13.09.2017 Szczegóły