Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-34/17 Projekt wymiany rurociągów tłocznych…… Usługi Przetarg nieograniczony 18.08.2017 Szczegóły
„Dostawa olejów i smarów dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa olejów Część II: Dostawa smarów Części III: Dostawa oleju elektroizolacyjnego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 09.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-10/17 – „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników… Dostawy Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-30/17 „Świadczenie usług serwisowych kaskady podsynchronicznej górniczego wyciągu szybowego szybu „Witczak”… Usługi Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-11/17 – Naprawa i serwis urządzeń przyszybowych Usługi Przetarg nieograniczony 07.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08A/17 Dostawa produktu ubocznego…. Dostawy Przetarg nieograniczony 04.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P– 2265 –04/17 Ekspertyza dotycząca możliwości skierowania wód dopływających do KWK „Pokój I” do kopalń sąsiednich po likwidacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 02.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/17 – „Dostawa sprzętu łączności ratowniczej” Dostawy Przetarg nieograniczony 01.08.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09A/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 28.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-08/17- Dostawa spoiwa na bazie anhydrytu Dostawy Przetarg nieograniczony 28.07.2017 Szczegóły