Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK-2265-06B/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-44/17 – Likwidacja stacji paliw dla SRK S.A. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-29/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania Usługi Przetarg nieograniczony 27.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-39/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym nr 9 przy ul. Woźniaka 34 w Bytomiu” dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-04A/17 Dostawa urządzeń pomiarowych Dostawy Przetarg nieograniczony 26.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-09/17 – „Dostawa materiałów biurowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek I” i KWK „Krupiński”… Dostawy Zapytania ofertowe 06.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK W-2265-04A/17 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk SRK S.A. Oddział Katowice KWK „Wieczorek I” Usługi Przetarg nieograniczony 01.08.2017 Szczegóły
KWK C 08A/17- Świadczenie usług związanych z wyk.precyzyjnych prób Usługi Przetarg nieograniczony 19.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-40/17 – „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń budynku Rachuby zlokalizowanego na terenie SRK S.A. Oddział KWK Centrum w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania” Usługi Przetarg nieograniczony 19.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-06/17.: „Roboty dekarsko blacharskie na budynku mieszkalnym oraz naprawa muru oporowego w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 32 będącym niedoformalizowaną Wspólnotą Mieszkaniową” dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.07.2017 Szczegóły