Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK -2265-37/17 – „Dostawa lin stalowych i nierdzewnych” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-36/17 Przystosowanie terenu dla miejsc parkingowych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44/17 Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego… Usługi Przetarg nieograniczony 12.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK– 2265 -08/17 Likwidacja wyłączonego z eksploatacji kanału sieci cieplnej zasilającej siedzibę Oddziału i zespołu archiwów w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 wraz z wykonaniem naprawy infrastruktury drogowej w obrębie zlikwidowanego uzbrojenia podziemnego dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –27/17 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” VI części Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK W I–2265–02/17 „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Poniatowski” w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-04/17 „Dostawa rur z kołnierzami luźnymi i przyspawanymi pierścieniami dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”. Dostawy Przetarg nieograniczony 10.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-26/17 – „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zakończenie i zmianą poziomu odwadniania likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” z siedzibą w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 11.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06A/17 – „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-05/17 Likwidacja pozostałości infrastruktury technicznej Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.07.2017 Szczegóły