Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M-2265-07/17 „Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób dla Oddziału SRK S.A. KWK „Jas-Mos” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-42/17 Dostawa drewna i wyrobów drewnianych IV Części dla SRK S.A. O/CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 06.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –08/2017 Dostawa pomp zatapialnych i specjalistycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-24/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych6 kV II części dla SRK S.A. O/KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 04.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 -35/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 17 w Bytomiu dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-18/17 Remont suwnicy wraz z dostosowaniem… Usługi Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 -36/17 Dostawa szczeliwa bawełnianego dla SRK S.A. Oddział CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 03.07.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 -32/17 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku przedszkola Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-21/17 Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki…. Usługi Przetarg nieograniczony 29.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-05/17 Dostawa wentylatorów lutniowych – 2 szt. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły