Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-41/17 Badanie układów zespołów pompowych … Usługi Przetarg nieograniczony 29.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-03/17 – Remont lokali mieszkalnych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych – Część I i Część II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-19/17 Wykonanie zmian w sygnalizacji szybowej szybu „Kolejowy I” Usługi Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
CZOK-2265-03/17/18 – Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla Oddz. CZOK na 2018 rok Usługi Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-04/17 Remont instalacji elektrycznej II części dla Oddziału w Bytomiu AZM Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-25/17 Dostawa absorbentu sodowo – wapniowego… Dostawy Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-05/17 Dokumentacja hydrogeologiczna … Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-07/17 „Dostawa środków ochrony indywidualnej Dostawy Przetarg nieograniczony 29.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-09/17 – „Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2017 r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/17- „Dokumentacja techniczna- Projekty budowlano-wykonawcze likwidacji obiektów budowlanych w rejonie szybów głównych oraz osadników głównych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami (wraz z kosztorysami inwestorskimi). Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły