Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M-2265-08/17 „Dostawa produktu ubocznego o właściwościach popiołu Dostawy Przetarg nieograniczony 28.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ–2265–24/17 – Ubezpieczenie mienia Oddziałów SRK S.A. Część I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na powierzchni dla Oddziałów: KWK „Makoszowy”, KWK „Centrum”, KWK „Kazimierz – Juliusz” i KWK „Krupiński” Część II: Ubezpieczenie mienia podziemnego Oddziału KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265–70B/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym, gospodarczym i nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Działkowej 11 w Paniówkach” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Makoszowy”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265–32/17 – Przygotowanie GWSz do kontroli lin nośnych w zawieszeniach w Oddziale CZOK…. Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20/17 Dostawa baterii i akumulatorów Dostawy Przetarg nieograniczony 21.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P-2265-06/17″Ekspertyza dotycząca analizy stanu deformacji powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-12A/17 Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: X-am 5000/5600, Pac 5500 – O2 Usługi Przetarg nieograniczony 27.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –35/17 Zakup i dostawa 2 szt. sprężarek do sterowania wyłączników w rozdzielni 6 kV R-02 Dostawy Przetarg nieograniczony 26.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-02A/17 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej Usługi Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 -30/2017 DOSTAWA AKCESORIÓW SPAWALNICZYCH I ELEKTROD Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły