Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-33/17 Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-25/17 – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych górniczych” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD -2265-06-17 „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Rekultywacja w kierunku leśnym działki nr 180/1 w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Katowice – teren po byłej oczyszczalni ścieków przy ul. T. Boya Żeleńskiego” dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-19/17 Kompleksowa konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego oraz urządzeń drukujących Usługi Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-20/17 „Dostawa 2 zestawów transportowych do transportu ręcznego z natychmiastowym hamowaniem wraz z koszami transportowymi dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-02/17 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do bieżącej obsługi Dostawy Przetarg nieograniczony 23.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ….. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-04/17 – „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.06.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” Usługi Przetarg nieograniczony 20.06.2017 Szczegóły