Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK B-2265-06/17 Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Dostawy Przetarg nieograniczony 25.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-05/17Dostawa narzędzi dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas – Mos”. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-22/17 Obsługa serwisowa przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 Usługi Przetarg nieograniczony 18.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-02/17 Zabezpieczenie ruchu sieci ciepłowniczej i wodociągowej Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-3/17 Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Usługi Przetarg nieograniczony 16.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-15/17- „Przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie zagrożenia metanowego dołowych wyrobisk górniczych na poziomach 585 m., 774m i 930 m.” Usługi Przetarg nieograniczony 12.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-03/17 – Wykonanie projektu technicznego przełączenia… Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK P -2265-01/17 – Roboty szybowe w KWK „Pokój I” Część I – III Usługi Przetarg nieograniczony 09.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-08/17 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza……. Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-13/17 – „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostolinijności torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów „Kolejowy I”, „Zygmunt August II” i „Wentylacyjno – Podzsadzkowy” Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2017 Szczegóły