Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-13/17 – Wykonanie projektów technicznych Usługi Przetarg nieograniczony 12.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-04/17- „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji 22 obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Kazimierz-Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu.” (Część I, Część II) Usługi Przetarg nieograniczony 05.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-16/17 „Wykonanie pomiarów charakterystyki wentylatorów głównego przewietrzania” Usługi Przetarg nieograniczony 08.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-02/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Usługi Przetarg nieograniczony 04.05.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-15/17 – Wykonanie nieniszczących badań wytrzymałościowych konstrukcji tam wodnych TW-3, TW-4 i TW-5 zabudowanych w wyrobiskach górniczych na poziomie 630 w Pompowni „Chorzów” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi” Usługi Przetarg nieograniczony 27.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-17/17 „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybów.” Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-07/17 – Świadczenie usług serwisowych kolejek podwieszanych własnych typu BEVEX 70… Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-14/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie dostępu do Internetu oraz łącza stałego dla Oddziału CZOK” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-05/17Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-6/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego” Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły