Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M-2265-03/17Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych w zakresie badań górniczych wyciągów szybowych i ich elementów dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos” w 2017 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-9/17 „Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Bytom – Centrum 1″, pomiary na terenie zakładu górniczego KWK Centrum i pomiary urządzeń wyciągowych” Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-6/17 Dostawa piasku podsadzkowego wraz z transportem samochodowym Dostawy Przetarg nieograniczony 26.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-02/17 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych…” Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-11/17 – „Dostawa części do HPR” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-12/17 „Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej” dla SRK S.A. Cz. I – III Usługi Przetarg nieograniczony 19.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265- 01/17 Aktualizacja kosztorysów projektu technicznego likwidacji szybu III Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-10/17- „Remont i legalizacja wózków hamulcowych typu WHR-1 oraz WHR-1/N/78 produkcji REMASZ dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 18.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-05/17- „Budowa linii kablowej 6kV z napowietrznej do ziemi po zmienionej trasie dla potrzeb zasilania rozdzielni 6kV na stawach osadowych” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły
SRK/TZ/ KWK J-M-2265-02/17 „Remont zawieszeń lin wyrównawczych płaskich stalowo – gumowych typu SADEX – klinowe dla szybu Jas IV Usługi Przetarg nieograniczony 21.04.2017 Szczegóły