Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK J-M-2265-01/17 „Projekty budowlane rozbiórek 20 obiektów budowlanych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK Jas-Mos. Usługi Przetarg nieograniczony 03.03.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-06/17- „Zamieszczanie ogłoszeń w prasie” Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-01/17 – „Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP” Usługi Przetarg nieograniczony 16.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-10/16/17 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6 kV… Usługi Przetarg nieograniczony 03.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-02/17- „Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu „Słupiec” w Nowej Rudzie wraz z inwentaryzacją termiczną obiektu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 06.02.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-05/16/17 Dostawa prowadnic tocznych dla naczyń wyciągowych Dostawy Przetarg nieograniczony 25.01.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-01/17 Świadczenie całodobowych usług medycznych Usługi Przetarg nieograniczony 26.01.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-12/16/17 Roboty dekarsko blacharskie remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Świętochłowickiej 18… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.01.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-19/16/17 – „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Boże Dary” w 2017r.” Usługi Przetarg nieograniczony 25.01.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-1/17 – „Regulacja koryta rzeki Bobrek w km 7+674 – 8+700 – opracowanie dokumentacji” Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2017 Szczegóły