Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK B-2265-3/16/17Wymiana zbrojenia szybowego w szybie Andrzej III dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach Kopalnia Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.01.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-8/16/17 Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Usługi Przetarg nieograniczony 18.01.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-53/16/17 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów…. Dostawy Przetarg nieograniczony 16.01.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-13/16/17- „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej substancji mieszkaniowej będącej w 100% własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz budynków biurowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Usługi Przetarg nieograniczony 28.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-85/16/17 Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowanej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 28.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-77/16/17 „Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych Usługi Przetarg nieograniczony 27.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265 –42/16/17 – Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z… Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265–70/16/17 – „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym….” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-62/16/17 – „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 16.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-43/16 – „Dostawa narzędzi ręcznych dla Stacji Ratownictwa Górniczego SRK S.A.” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.12.2016 Szczegóły