Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/BZ-2265-38/16 – „Dostawa systemu do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A.” Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-45/16 Dostawa małej mechanizacji hydraulicznej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Dostawy Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-17/16 – „Projekt techniczny likwidacji szybu „Czułów” Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R – 2265-10/16 Dostawa górniczego wentylatora lutniowego….. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-51/16 Dostawa zestawów komputerowych…… Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44A/16Dostawa elementów drogi transportu poziom 825m Ruch II Pompownia Stacjonarna – Pstrowski dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-35/16 Dostawa oprogramowania systemowego i serwera Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK – 2265 –13/16 – Wykonanie dokumentacji technicznej likwidacji pustek w rejonie ul. Kasprzaka w Jaworznie… Usługi Przetarg nieograniczony 25.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265 –15/16 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego… Usługi Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-16/16- „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” Dostawy Przetarg nieograniczony 24.11.2016 Szczegóły