Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK BD-2265-13/16 – Wykonanie zmian zasilania w media budynku lampowni dla SRK S.A KWK „ Boże Dary” w Katowicach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –39/16 „Dostawa rur tkaninowo-gumowych RTG z kołnierzem” Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C -2265-35/16 Dostawa kamizelek chłodzących do wykonywania….. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-66/16 Dostawa szyn kopalnianych S-39 Dostawy Przetarg nieograniczony 07.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-38/16- „Dostawa urządzeń małej mechanizacji z napędem elektrycznym i spalinowym” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum, Dostawy Przetarg nieograniczony 10.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-53/16/17 Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy „NOVA” Usługi Przetarg nieograniczony 04.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265-49/16 – Dokumentacja techniczna zmian w sygnalizacji szybowej szybu „Kolejowy I” – Pompownia „Siemianowice”. Usługi Przetarg nieograniczony 08.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-50/16 Doraźne zabezpieczenie budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” dla SRK S.A. Oddział CZOK. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C–2265–37/16 – Skaner wielkoformatowy 36” dla SRK S.A. KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 03.11.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-10/16 – Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.11.2016 Szczegóły