Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-C-0014/19-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.07.2019 Szczegóły
R-S -0014/19 – „Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych dla pracowników Oddziału KWK „Śląsk” w 2019r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.07.2019 Szczegóły
RO-BD-0030/19 – „Dokumentacja – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów powierzchni zakładu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddziału „KWK Boże Dary” w Katowicach”. Usługi Zapytania ofertowe 17.07.2019 Szczegóły
R-C-0020/19Pomiary deformacji terenu górniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Dostawy Przetarg nieograniczony 18.07.2019 Szczegóły
RO-P-0054/19 dostawa osprzętu teletechnicznego Dostawy Przetarg nieograniczony 16.07.2019 Szczegóły
RO-M-0019/19 Naprawa palnika Weishaupt RGL 60/2-A o mocy 0,8-6,6 MW kotła olejowo-gazowego SEFAKO EOG 6.5 1.3 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Zapytania ofertowe 15.07.2019 Szczegóły
RO-M-0018/19 Wykonanie badania laboratoryjnego 2-ch próbek wyrobu węglowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Usługi Zapytania ofertowe 15.07.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0031/19 – „Aktualizacja projektu przebudowy pomostu roboczego i operacyjnego – pompownia głębinowa „Gliwice” Usługi Zapytania ofertowe 22.07.2019 Szczegóły
R-WII-0015/19 Zakup wraz z dostawą szczotek węglowych do urządzeń elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.07.2019 Szczegóły
RO-BD-0029/19 – Dostawa elementów złącznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Dostawy Zapytania ofertowe 12.07.2019 Szczegóły