Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-32/16 Dostawa pojemników do zapór wodnych przeciwwybuchowych Dostawy Przetarg nieograniczony 03.10.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-45/16Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 28.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-03A/16 – Wykonywanie w 2016r. lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli elektroenergetycznych na napięcie 6kV wraz z przeprowadzeniem próby napięciowej kabli po naprawie Usługi Przetarg nieograniczony 28.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-44/16Dostawa elementów drogi transportu poziom 825m Ruch II Pompownia Stacjonarna – Pstrowski dla SRK S.A. Oddział CZOK. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-48/16 – „Dostawa kół napędowych do kolejek podwieszanych „ Dostawy Przetarg nieograniczony 29.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-10/16 Roboty konserwacyjne na przepompowniach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265-45A/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 30.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-31/16 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego Usługi Przetarg nieograniczony 23.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-08/16 – Remont silnika R424r/500, prod. Siemens-Schukert dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Anna”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-07/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych oraz szybowych w branży mechanicznej i elektrycznej Usługi Przetarg nieograniczony 22.09.2016 Szczegóły