Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-22/16 Roboty szybowe II Części Usługi Przetarg nieograniczony 09.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-04A/16 – Projekty likwidacji obiektów budowlanych i powierzchniowych … Usługi Przetarg nieograniczony 08.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-43/16 – Świadczenie usług serwisowych centrali telefonicznej produkcji DGT Usługi Przetarg nieograniczony 02.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-09/16 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem Dostawy Przetarg nieograniczony 02.09.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C – 2265-19/16 Dostawa gipsu górniczego w 2016 r… Dostawy Przetarg nieograniczony 22.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265-45/16 – Wykonanie okresowych przeglądów technicznych i świadczenie usług serwisowych dotyczących urządzeń ciśnieniowych i AKP zakładowej kotłowni olejowo – gazowej w KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 24.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM–2265-5A/16 – „Roboty ogólnobudowlane i elektryczne w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Klimontowskiej 17 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A „ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 25.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-47/16 – Usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze powiatowej nr 2910S ul. Polna w Przyszowicach … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-08A/16 – Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Usługi Przetarg nieograniczony 18.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK– 2265 –43/16 Dostawa aparatów ucieczkowych Dostawy Przetarg nieograniczony 24.08.2016 Szczegóły