Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK-2265-06A/16 – Skanowanie dokumentacji płacowej Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265 –44/16 Dostawa stojaków ciernych typu Valent Dostawy Przetarg nieograniczony 17.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M– 2265 –42/16 Dostawa elementów zapór przeciwwybuchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku Dostawy Przetarg nieograniczony 16.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –25/16 Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-09A/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Usługi Przetarg nieograniczony 12.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-24/16 Wykonanie dokumentacji technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących obiektów Usługi Przetarg nieograniczony 10.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-18/16 Kontrolne pomiary rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybu IV przedział „a” i „b” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 09.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-07A/16„Dostawa górniczego wentylatora lutniowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Oddział KWK Rozbark V. Dostawy Przetarg nieograniczony 08.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-19/16- „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.08.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265-46/16- „Dostawa części do kopalnianych wozów osobowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. Dostawy Przetarg nieograniczony 03.08.2016 Szczegóły