Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK BD-2265-09/16 – „Badanie obudowy szybowej szybu „Czułów” Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-09/16- „Archiwizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej stosownie do obowiązujących przepisów” Usługi Przetarg nieograniczony 21.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-04/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265-05/16 – Wykonanie likwidacji 7 obiektów budowlanych… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 25.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK B-2265-02/16 Dostawa i wymiana wirnika wentylatora chłodni Dostawy Przetarg nieograniczony 19.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-03A/16 Przebudowa przewodów wentylacyjnych i dymowych, remont instalacji elektrycznej………. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ – 2265 – 08/16- Wykonywanie projektu technicznego przełączenia zasilania elektrycznego obiektów kopalnianych na innego dostawcę Usługi Przetarg nieograniczony 13.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-36/16 – Dostawa kleju do taśm przenośnikowych Dostawy Przetarg nieograniczony 11.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265–16A/16 „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 12.07.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-21A/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawy Przetarg nieograniczony 11.07.2016 Szczegóły