Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK– 2265 -27/16 – ,,Inwentaryzacja tras kabli 6 kV zasilających obiekty na powierzchni” dla Pompowni ,,Siemianowice” i ,,Jan Kanty” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 14.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-12/16 Dostawa betonitów chodnikowych Dostawy Przetarg nieograniczony 06.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-29A/16 1. Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 06.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK A-2265- 02/16 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Anna” w Pszowie na 2016r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 03.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-13/16- „Dostawa rozdzielaczy mieszaniny podsadzkowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Dostawy Przetarg nieograniczony 06.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 33/16 – Dzierżawa górniczego światłowodowego systemu pomiaru temperatury Usługi Przetarg nieograniczony 07.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-03/16 Projekt remontu budynku KWK w całkowitej likwidacji Usługi Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-04/16- „Wykonanie robót zabezpieczających Budynek Dyrekcji i starej cechowni na terenie byłej KWK „Kleofas” w Katowicach (dotyczy dachu budynku)” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej KWK w całkowitej likwidacji. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-06/16- „Dostawa 7 sztuk elastycznych przewodów tłocznych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz- Juliusz”. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-J-2265-07/16 Dostawa 45 ton (Mg) górniczego spoiwa na bazie anhydrytu Dostawy Przetarg nieograniczony 02.06.2016 Szczegóły