Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/CZOK-2265-29/16 „Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 20.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-29/16 – Dostawa źródeł światła dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-09A/16 – „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-22A/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego” Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-28/16 Utrzymanie w ruchu centrali cieplnej budynku administracyjnego CZOK Usługi Przetarg nieograniczony 16.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-02/16 – Projekt techniczny obniżenia poziomu wody w szybie „Anna” w Nowej Rudzie Usługi Przetarg nieograniczony 13.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-22/16 – „Naprawa sieci sprężonego powietrza dla potrzeb stacji 110kV” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawy Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK -2265-39/16 – „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 12.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK- 2265-24/16 – Naprawa rur” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-31/16 Dostawa części zamiennych nowych do kotwiarek pneumatycznych typoszeregu GMP-KP produkcji firmy Glimarpol dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu Kopalnia Węgla Kamiennego „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły