Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK C-2265-06/16 – „Remont zawieszeń naczyń wyciągowych szybu „Budryk” Usługi Przetarg nieograniczony 27.04.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/16 – „Wymiana 2 kpl zawieszeń liny wyrównawczej szybu „I” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-2/16 – „Dostawa oleju napędowego” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK “Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 06.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-1/16 Wykonanie wzmocnienia podłoża wokół szybu „Park” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-04/16 Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem Usługi Przetarg nieograniczony 09.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-05/16 Wykonanie projektu technicznego likwidacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Barbara” Usługi Przetarg nieograniczony 09.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-27/16 „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych produkcji firmy DRAGER dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy.” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-04/16 – Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Odział w Bytomiu KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.04.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 –21/16 – Wykonanie usług kompleksowego utrzymania w czystości terenów powierzchni oraz czyszczenie dróg… Usługi Przetarg nieograniczony 19.04.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-13A/16- Zadanie 1. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Gigant” Pompownia „Pstrowski” Zadanie 2. Ekspertyza budowlana wieży szybowej szybu „Wentylacyjno- Podsadzkowy” Pompownia Powstańców Śląskich- Bytom I” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 15.04.2016 Szczegóły