Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-63/15/16 – Wykonanie przeglądów okresowych oraz serwis dwóch kruszarek Eko Lab… Usługi Przetarg nieograniczony 24.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-04/16 – Dostawa blach Dostawy Przetarg nieograniczony 30.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-7/16 Dostawa sprężarek śrubowych Dostawy Przetarg nieograniczony 30.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-01/16 – Wykonywanie usług tłumaczenia … Usługi Przetarg nieograniczony 29.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-02/16 Dostawa pompy wirnikowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział W Mysłowicach KWK Mysłowice Dostawy Przetarg nieograniczony 24.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-06/16 Likwidacja zagrożenia wodnego w rejonie tamy izolacyjnej w wyrobisku upadowa południowa z przekopu wschodniego poz. 416m- wykonanie otworów wiertniczych wraz z instalacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oddział w Katowicach Kopalnai Węgla Kamiennego „Boże Dary” w 2016r Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265- 15/16- „Dostawa osprzętu do klejenia, w tym: Część nr 1 – Dostawa rur stalowych zasilających l-2,0 m, Część nr 2 – Dostawa nabojnic jednorazowych iniekcyjnych Q 20 L-332” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-03/16 Projekty likwidacji obiektów powierzchniowych cz. I i cz. II Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-01/16 – Rozbiórka budynku mieszkalnego w Wałbrzychu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-04/16 – Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybu „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 16.03.2016 Szczegóły