Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-12/16- „Konserwacja i naprawa systemów telewizji dozorowej oraz systemów sygnalizacji alarmowej dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 04.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD- 2265-02/16- „Wykonanie dokumentacji technicznej…” Usługi Przetarg nieograniczony 03.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK R-2265-01/16 Wykonanie dokumentacji geologicznej rozliczeniowej złoża „Bytom II-1” Usługi Przetarg nieograniczony 04.03.2016 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-02/16/17 Świadczenie usług hostingowych Usługi Przetarg nieograniczony 26.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-08/16 Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego typu GROT 600/700. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-02/16 – Zakup samochodu dostawczego do przewozu osób Dostawy Przetarg nieograniczony 12.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-1/16- Opracowanie Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w 2016r. Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-1/16 Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego Usługi Przetarg nieograniczony 05.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-01/16 – Świadczenie usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i na powierzchni zakładu górniczego Oddziału Sosnowiec KWK „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93A/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2016 Szczegóły