Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 – Wykonanie remontu wiertnic dołowych Usługi Przetarg nieograniczony 28.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-01/16 Dzierżawa aparatury elektrycznej do zasilania wysokowydajnego przodka chodnikowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Usługi Przetarg nieograniczony 29.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. Usługi Przetarg nieograniczony 18.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-92/15/16 – Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego Usługi Przetarg nieograniczony 11.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-13/15/16 – Analizy chemiczne powietrza kopalnianego Usługi Przetarg nieograniczony 12.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70A/15/16 „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Usługi Przetarg nieograniczony 04.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-72/15/16 Remont i wzorcowanie anemometrów Usługi Przetarg nieograniczony 04.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-71/15/16 Remont i legalizacja przyrządów kontrolno – pomiarowych Usługi Przetarg nieograniczony 04.01.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-80/15/16 – Wykonywanie drobnych napraw ogólnobudowlanych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-33/15/16 – „Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2016r” Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2015 Szczegóły