Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK K-J-2265- 06/15- „Wymiana baterii akumulatorów stacyjnych w systemie zasilania prądu stałego w Głównych Stacjach Zasilających 6kV na terenie kopalni KWK Kazimierz- Juliusz wraz z dostosowaniem układu zasilania prądu stałego rozdzielni 6kV do wymogów obowiązujących przepisów w Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Kazimierz i Głównej Stacji Zasilającej 6kV rejon Juliusz”. Usługi Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-10/15- Wykonanie dokumentacji technicznych zmian w systemie ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowym systemie dyspozytorskim SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265-86/15- „Dostawa krążników odciskowych do przenośników taśmowych” Dostawy Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-09/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób Dostawy Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK KJ-2265-07/15 – Dostawa samochodu służbowego do przewozu osób i materiałów Dostawy Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265- 87/15/16- ”Ocena stanu zagrożenia tąpaniami pokładu 416 w polu wybiegu ściany x04 w aspekcie zbadania oddziaływania wcześniej dokonanej eksploatacji pokładów wyżej leżących na pokład 416” Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 70/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych w zakresie wykonywania okresowych przeglądów, konserwacji, pomiarów szczelności źródeł promieniotwórczych, kalibracji radiometrów, naprawy aparatury izotopowej, oraz wymiany źródeł izotopowych i regeneracji pojemników, konserwacja sytemu sygnalizacji pożaru” Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M- 2265- 62A/15-„Dostawa części zamiennych do kontenerów Górniczych typu KGPO” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-81/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników produkcji „ZAP” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. i/lub Część II Świadczenie usług serwisowych ognioszczelnych wyłączników i stacji transformatorowych produkcji „CARBOAUTOMATYKA” dla SRK S.A. Oddział Makoszowy w 2016r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK-2265-23/15 – Dostawa mebli biurowych typu YAR Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2015 Szczegóły