Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M-2265-83/15 – Analiza możliwości eksploatacji pokładu 416 ścianą x04 Usługi Przetarg nieograniczony 02.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-06/15 „Dostawa materiałów budowlanych do zabudowy 5 tam izolacyjnych”. Dostawy Przetarg nieograniczony 02.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-66/15/16 – Wykonanie napraw, przeglądów okresowych, serwisów kalorymetru typu C 500 oraz legalizację bomb kalorymetrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK „Makoszowy” na 2016r. Dostawy Przetarg nieograniczony 01.12.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-79/15/16 – Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-07/15 – Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-84/15 – Dostawa kruszarki do głębokiego rozdrabniania prób dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy. Dostawy Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-49A/15/16 – Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla Dostawy Przetarg nieograniczony 30.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-36/15/16 – Świadczenie usług serwisowych własnych pól rozdzielczych 6kV produkcji ELEKTRTOMETAL Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/BZ– 2265 –29/15 – Dostawa oprogramowania i sprzętu do tworzenia kopii zapasowych serwerów Dostawy Przetarg nieograniczony 26.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-51/15/16 – Świadczenie usług serwisowych systemów automatyzacji przenośników produkcji „ATUT” Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły