Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWKM-2265/49/15/16 – Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265/48/15/16 – Dostawa złączy do taśmy typu Lena Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265/57/15/16 – Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych torów transmisyjnych Usługi Przetarg nieograniczony 06.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKC-2265/06/15 – Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej Usługi Przetarg nieograniczony 06.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKKJ-2265/03/15 – Naprawa szkód górniczych w budynku nastawni Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKKJ-2265/05/15 – Dostawa rur kołnierzowych tkaninowo gumowych Dostawy Przetarg nieograniczony 05.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKBD-2265/03/15 – Opracowanie projektu likwidacji zagrożenia wodnego i ograniczenia dopływu wód Usługi Przetarg nieograniczony 05.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKB-2265/16/15 – Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawy Przetarg nieograniczony 05.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265/37/15/16 – Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard Usługi Przetarg nieograniczony 04.11.2015 Szczegóły
SRK/TZ/KWKM-2265/46/15/16 – Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych Usługi Przetarg nieograniczony 03.11.2015 Szczegóły