Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-BD -0010/19 – „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.07.2019 Szczegóły
R-CZOK-0032/19 Dostawa materiałów budowlanych, w tym: Część I: Dostawa materiałów sypkich i budowlanych na pompownie ,,CZOK” Część II: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych dla pompowni ,,Saturn” Część III: Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej dla pompowni ,,Saturn” Część IV: Dostawa materiałów ogólnobudowlanych dla pompowni ,,Saturn”-blachy Dostawy Przetarg nieograniczony 08.07.2019 Szczegóły
R-WII-0013/19-Wykonanie naprawy uszkodzonej konstrukcji żelbetowej fragmentu stropu budynku nadszybia szybu „Roździeński” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 09.07.2019 Szczegóły
Opinia uprawnionego rzeczoznawcy wraz z opracowaniem w sprawach ruchu zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Usługi Zapytania ofertowe 05.07.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0029/19 – Badanie stanu technicznego płyt z klinami Usługi Zapytania ofertowe 15.07.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0030/19 – Odbiór i utylizacja osadów z czyszczenia rurociągów Usługi Zapytania ofertowe 18.07.2019 Szczegóły
RO-P-0048-19 Serwis urządzeń do bezprzewodowej łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO-P dla SRK S.A. Oddział KWK „POKÓJ I” Usługi Zapytania ofertowe 03.07.2019 Szczegóły
RO-P-0047-19 Dostawa elementów oświetlenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Dostawy Zapytania ofertowe 03.07.2019 Szczegóły
RO-KCL-0023/19-241900051-Zakup klimatyzatorów przenośnych na potrzeby Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Dostawy Zapytania ofertowe 03.07.2019 Szczegóły
R-K-0010/19 Wykonanie pomiarów rzeczywistych sił oddziaływania naczyń na zbrojenie szybu w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 05.07.2019 Szczegóły