Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-C-0017/19 Roboty szybowe w 2019r.: Kompleksowa wymiana 2 kompletów czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 0 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Staszic” przedział drzewny, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Usługi Przetarg nieograniczony 04.07.2019 Szczegóły
RO-P-0044-19-1 Serwis szybowych urządzeń łączności dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Usługi Zapytania ofertowe 28.06.2019 Szczegóły
RO-JM-0031/19 – Zakup kamery termowizyjnej Flir E6xt WiFi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Dostawy Zapytania ofertowe 05.07.2019 Szczegóły
R-KCL-0013/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Likwidacja negatywnych skutków płytkiego kopalnictwa – Nadleśnictwo Chrzanów, Leśnictwo Podłęże, Oddziały leśne: 275 i 280” Usługi Przetarg nieograniczony 03.07.2019 Szczegóły
R-C-0019/19 „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz i pomiarów w 2020 roku dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 03.07.2019 Szczegóły
R-CZOK-0031/19 „Wykonanie projektu technicznego modernizacji przepustu pod ul Bytomską w ciągu cieku C wraz z oceną techniczną” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 03.07.2019 Szczegóły
R-K-0009/19 Wykonanie kontrolnych pomiarów geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami szybowymi a prowadnicami ślizgowymi w górniczym wyciągu szybowym szybu I w 2019 r. należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu Oddział w Suszcu Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 03.07.2019 Szczegóły
R-AZM-0008/19 „Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 8 w Rudzie Śląskiej oraz remont instalacji elektrycznej i miejscowa naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Wolności 10 w Rudzie Śląskiej dla SRK S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych w Bytomiu” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.07.2019 Szczegóły
R-CZOK-0028/19 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych i sygnalizacyjnych, Część II – Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawy Przetarg nieograniczony 03.07.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0028/19 – Naprawa wentylatora typu WLE 1004A/1 zabudowanego w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Witold II” Pompownia „Jan Kanty” Usługi Zapytania ofertowe 01.07.2019 Szczegóły