Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-JM-0030/19 – Przegląd i naprawa łopat laminowanych wentylatora WOK 3D – stacja wentylatorów głównych przy szybie JAS VI Usługi Zapytania ofertowe 01.07.2019 Szczegóły
R-P-0003/19 Analiza wielkości osiadań powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Odział KWK „Pokój I” w oparciu o pomiary wysokościowe punktów rozproszonych” do 10.12.2019r. dla SRK S.A. z siedzibą w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I”. Usługi Przetarg nieograniczony 02.07.2019 Szczegóły
R-W II-0010/19 Wykonanie usługi w zakresie wynajmu maszyn budowlanych wraz z obsługą operatorską oraz wywozu gruzu z jego utylizacją dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddziału KWK Wieczorek II w Katowicach Część 1: Usługi koparką kołową lub gąsienicową, Część 2: Usługi na wywóz gruzu budowlanego Usługi Przetarg nieograniczony 28.06.2019 Szczegóły
RO-WII-0025/19 Naprawa, przygotowanie do legalizacji i legalizacja wagi samochodowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK Wieczorek II: – waga samochodowa – Precia, obciążenie maksymalne 60 Mg, 1 sztuka. Usługi Zapytania ofertowe 26.06.2019 Szczegóły
R-KCL-0012/19 Świadczenie usługi przewozu dokumentacji archiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Usługi Przetarg nieograniczony 27.06.2019 Szczegóły
R-B-0007/19-„Wykonanie analiz techniczno – ekonomicznych w zakresie rektyfikacji pionowej i remontu budynków mieszkalnych (z podziałem na 3 zadania) dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”. Usługi Przetarg nieograniczony 27.06.2019 Szczegóły
RO-M-0016/19 Badanie wytrzymałości na ściskanie i wydajności mineralnego spoiwa górniczego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Zapytania ofertowe 26.06.2019 Szczegóły
R-WII-0012/19 Wykonanie badania i oceny stanu technicznego obudowy szybowej szybu „Roździeński” oraz szybu „Giszowiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Usługi Przetarg nieograniczony 27.06.2019 Szczegóły
Legalizacja i serwis przyrządów pomiarowych firmy GfG dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I”. Usługi Zapytania ofertowe 26.06.2019 Szczegóły
RO-P-0045-19 Sprawdzenie urządzeń do podawania tlenu dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Usługi Zapytania ofertowe 26.06.2019 Szczegóły