Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-BZ-0006/19 Dostawa 2 sztuk urządzeń mobilnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Przetarg nieograniczony 24.06.2019 Szczegóły
RO-PI-0020/19 Wykonanie pieczątek służbowych i wizytówek służbowych oraz wymiana płytek tekstowych w pieczątkach dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Usługi Zapytania ofertowe 26.06.2019 Szczegóły
RO-P-0041-19 Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Dostawy Zapytania ofertowe 24.06.2019 Szczegóły
RO-P-0040_19 Wzorcowanie ręcznych anemometrów wirnikowych RAW Usługi Zapytania ofertowe 25.06.2019 Szczegóły
Kalibracja i wzorcowanie alkomatów wraz z dostawą do nich akcesoriów dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w roku 2019 Usługi Zapytania ofertowe 24.06.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-20-19 Dostawa papieru kserograficznego formatu A3 oraz A4 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Dostawy Zapytania ofertowe 18.06.2019 Szczegóły
R-MW-0007/19-1 Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w 2019 roku, w tym: Część I: Szkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży, Część II: Szkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego. Usługi Przetarg nieograniczony 25.06.2019 Szczegóły
RO-JM-0028/19 – Badanie wytrzymałości na ściskanie Rc1 i Rc28 spoiwa mineralnego UTEX-WT dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas – Mos”. Usługi Zapytania ofertowe 18.06.2019 Szczegóły
R-JM-0006/19-1-1 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 24.06.2019 Szczegóły
RO-P-0039-19 Sprawdzenie psychrometrów aspiracyjnych Assmanna PM-821L Usługi Zapytania ofertowe 25.06.2019 Szczegóły