Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-MW-0010/19 „Dostawa urządzeń pomiarowych wielogazowych, tlenomierzy, metanomierzy oraz ręcznych anemometrów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” Część I. Dostawa urządzeń pomiarowych wielogazowych, tlenomierzy i metanomierzy. Część II. Dostawa ręcznych anemometrów” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.06.2019 Szczegóły
R-K-0007/19 „Wymiana wykładziny NITAR P30 WKK-1 koła odciskowego urządzenia wyciągowego szybu II przedziału zachodniego dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 13.06.2019 Szczegóły
RO-WII-0022/19 Dostawa wody mineralnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” Dostawy Zapytania ofertowe 07.06.2019 Szczegóły
R-KCL-0011/19-Obsługa pompowni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2a dla SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Usługi Przetarg nieograniczony 12.06.2019 Szczegóły
R-S-0013/19-Pranie odzieży roboczej dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 12.06.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-19/19 „Wykonanie usługi serwisów technicznych wózków widłowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum””. Usługi Zapytania ofertowe 07.06.2019 Szczegóły
R-C-0016/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Gallusa 13 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Akacjowej 4 w Bytomiu. Część III : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Chełmońskiego 4 w Bytomiu. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.06.2019 Szczegóły
R-KCL-0010/19 Wykonanie rozbiórki budynku Baru Rybka znajdującego się na terenie parkingu przy ul. Górniczej w Libiążu wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.06.2019 Szczegóły
R-C-0015/19 „Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym oraz pomieszczeniu gospodarczym przy ul. Witczaka 130 w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.06.2019 Szczegóły
RO-JM-0026/19 – Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Pszczyńskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju – czyszczenie studzienki zbiorczej wraz z systemem drenarskim Roboty budowlane Zapytania ofertowe 10.06.2019 Szczegóły