Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-C-0014/19 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynkach mieszkalnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Część I : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnieckiego 9 w Bytomiu. Część II : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu. Część III : Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Prusa 21. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 12.06.2019 Szczegóły
R-M-0020/19 Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za poniesione straty w plonach, uprawach i zasiewach oraz niemożność rolniczego wg części: Część I – Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w latach 2015-2017, Część II – Wykonanie operatów szkodowych dla wniosków o naprawę szkód w gruntach i uprawach złożonych w 2018 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 11.06.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0001/20 Pomiar zagrożenia radiacyjnego Usługi Zapytania ofertowe 25.06.2019 Szczegóły
RO-WI-0003/19 Sporządzenie wyceny składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” – szyb Wschodni ul. Mysłowicka w Katowicach Usługi Zapytania ofertowe 04.06.2019 Szczegóły
RO-P-0034-19 Zakup wraz z dostawą aparatury elektrycznej Dostawy Zapytania ofertowe 06.06.2019 Szczegóły
R-CZOK -0026/19 – „Dostawa zestawów naprawczych kabli” dla Oddziału CZOK” Dostawy Przetarg nieograniczony 10.06.2019 Szczegóły
R-KCL-0006/19 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” i byłego KHW S.A. na lata 2019 – 2020 dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. Usługi Przetarg nieograniczony 10.06.2019 Szczegóły
R-BD -0009/19 – „Dostawa materiałów drewnianych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.06.2019 Szczegóły
R-CZOK-0022/19-Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych: Część I: Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej. Część II: Dostawa strzemion obudowy chodnikowej. Część III: Dostawa rozpór obudowy chodnikowej. Część IV: Dostawa okładziny żelbetowej do obudowy chodnikowej. Część V: Dostawa siatki naprawczej bazaltowej Dostawy Przetarg nieograniczony 10.06.2019 Szczegóły
RO-KCL-0020/19-241900043-Wykonanie pieczątek na potrzeby SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Usługi Zapytania ofertowe 04.06.2019 Szczegóły