Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-W II-0008/19-1 Naprawienie szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego w lokalu mieszkalnym przy ul. Mysłowickiej 47a/18 w Katowicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.06.2019 Szczegóły
R-CZOK-0025/19 „Dostawa śrub dla Oddziału CZOK w Czeladzi ” Dostawy Przetarg nieograniczony 06.06.2019 Szczegóły
R-M-0015/19-1-1-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.06.2019 Szczegóły
RO-M-0013/19 Zakup druków na 2019 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Dostawy Zapytania ofertowe 31.05.2019 Szczegóły
R-S-0011/19 Zakup przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Zakup przyrządów pomiarowych, Część II Zakup przyrządów pomiarowo – kontrolnych, Część III Zakup wskaźników napięcia, Część IV Zakup przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych, Część V Zakup przyrządu do pomiarów teletechnicznych. Dostawy Przetarg nieograniczony 03.06.2019 Szczegóły
R-CZOK-0024/19-Remont łopatek laminatowych wentylatora WOK 3,0/I – Pompownia „Dębieńsko” dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 03.06.2019 Szczegóły
Dostawa i montaż urządzeń wizyjnych do monitorowania procesu zasypu szybów dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Dostawy Zapytania ofertowe 31.05.2019 Szczegóły
R-CZOK-0012/19 Prace na rurociągach w Oddziale CZOK – Wymiana trójnika na rurociągu głównego odwadniania DN450 w szybie Kolejowy – Pompownia Siemianowice. Usługi Przetarg nieograniczony 29.05.2019 Szczegóły
R-AZM-0007/19 „Dobudowa ceglanych przypór do ściany budynku, naprawa muru wraz z robotami towarzyszącymi po rozbiórce budynku przy ul. Murarskiej 4 w Bytomiu.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.05.2019 Szczegóły
R-AZM-0006/19-Część I „Remont instalacji elektrycznej w Bytomiu ul. Konstytucji 11 Część II „Remont instalacji elektrycznej w Chorzowie ul. Katowicka 78 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.05.2019 Szczegóły