Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-M-0021/19-1 Wykonanie legalizacji butli, wymiana uszkodzonych zaworów według wykazu, serwis i wymiana reduktorów typu ZG-1 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 03.09.2019 Szczegóły
R-K-0013/19-1 Wykonanie napowietrznej linii zasilającej pompownię w niecce cieku Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział – KWK „Krupiński” w Suszcu w 2019r. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.09.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-KSRG/ZO-2265-29/19 „Części zamienne do aparatów W-70, AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Dostawy Zapytania ofertowe 04.09.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0036/19 – Dostawa Baterii i Zasilaczy dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Zapytania ofertowe 30.08.2019 Szczegóły
R-MW-0013/19 Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu „Wschodni II” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” z siedzibą w Katowicach Usługi Przetarg nieograniczony 30.08.2019 Szczegóły
R-C-0014/19-1-1 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym przy ul. Piekarskiej 84 w Bytomiu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.08.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0040/19 „Zakup naklejek do plombowania i opisu nastaw zabezpieczeń” Dostawy Zapytania ofertowe 06.09.2019 Szczegóły
RO-BD-0035/19 – Dostawa liny stalowej ocynkowanej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Dostawy Zapytania ofertowe 28.08.2019 Szczegóły
R-CZOK-0041/19 „Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019 r.” Dostawy Przetarg nieograniczony 29.08.2019 Szczegóły
R-M-0023/19 „Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze studzienek bezodpływowych (szamb) SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu zlokalizowanych na terenie zakładu górniczego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r.” Usługi Przetarg nieograniczony 29.08.2019 Szczegóły