Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej K6500/1600 szybu „Roździeński” przedział klatkowy, wyposażonej w zespół hamulca pneumatyczno-obciążnikowego, typ szczękowy dolnozwierny ZSHP-A2 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II”. Usługi Zapytania ofertowe 23.04.2019 Szczegóły
R-MW-0005/19 Udzielanie świadczeń związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK Mysłowice-Wesoła I z siedzibą w Katowicach w latach 2019-2020 Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2019 Szczegóły
R-C-0010/19Wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji żelbetowej basztowej wieży szybowej szybu „Budryk” oraz pracy wyciągu szybowego na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego wieży dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2019 Szczegóły
„Badanie, kontrola i sprawdzenie przyrządów pomiarowych” będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek II” Usługi Zapytania ofertowe 24.04.2019 Szczegóły
R-S-0008/19-1 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2019 Szczegóły
„Zakup czujników poziomu cieczy ” Dostawy Zapytania ofertowe 23.04.2019 Szczegóły
R-JM-0008/19 „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w pasie drogowym ulicy Boża Góra – drodze gminnej, znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Mszana na parceli 133/55 dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 24.04.2019 Szczegóły
R-S-0007/19 ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i przeglądów okresowych urządzeń systemu SMP/NT dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK „Śląsk” w 2019 roku.” Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2019 Szczegóły
RO-KCL-0016/19-21900031-Kontrola piezometrów na obszarze działania byłych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, pomiary i interpretacja wyników. Usługi Zapytania ofertowe 18.04.2019 Szczegóły
R-K-0005/19 Dostawa i wymiana dwóch baterii akumulatorów stacyjnych stanowiących zasilanie gwarantowane dla urządzeń centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 23.04.2019 Szczegóły