Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-KCL-0002/19-1-1-1-1 „Wykonywanie w 2019r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej usług mierniczo-geologicznych, w szczególności obsługi zagadnień dotyczących szkód górniczych” tj: Obsługa zagadnień dotyczących szkód górniczych dla zlikwidowanych kopalń, zakładów górniczych, spółek węglowych: KWK „Dębieńsko”, KWK Siersza”, KWK „Gliwice”, Bytomska Spółka Węglowa S.A., Rudzka Spółka Węglowa S.A., Ruch II Silesia KWK „Brzeszcze – Silesia”, Ruch „Wirek” KWK „Halemba –Wirek” Usługi Przetarg nieograniczony 18.04.2019 Szczegóły
R-W II-0005/19-Dostawa kompletnych prowadnic tocznych PHH2 oraz kompletnych krążków bocznych PHH2 do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.04.2019 Szczegóły
R-JM -0007/19 – ” Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego eksploatowanych…” Usługi Przetarg nieograniczony 18.04.2019 Szczegóły
RO-KCL-0015/19-241900029 – Odtworzenie szlabanu wraz z oznakowaniem na drodze dojazdowej prowadzącej na wierzchowinę zwałowiska stożkowego po byłej KWK „Rymer” w Rybniku-Niedobczycach przy ul. Rymera Roboty budowlane Zapytania ofertowe 15.04.2019 Szczegóły
R-M-0015/19-1 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 17.04.2019 Szczegóły
R-C-0011/19 „Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 16.04.2019 Szczegóły
RO-BZ-0004/19 Dostawa 3 sztuk urządzeń mobilnych dla SRK S.A. Dostawy Przetarg nieograniczony 11.04.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0015/19 – „Części do wyłączników mocy i styczników” Dostawy Zapytania ofertowe 26.04.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0017/19 Wykonanie pieczątek służbowych w roku 2019 dla Oddziału CZOK Usługi Zapytania ofertowe 10.04.2019 Szczegóły
RO-KCL-001419 – Dostawa narzędzi oraz materiałów ogólnobudowlanych na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Dostawy Zapytania ofertowe 04.04.2019 Szczegóły