Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-JM-0006/19 Malowanie kół linowych na wieży szybu Jas IV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S. A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 09.04.2019 Szczegóły
RO-KCL-0013/19 – 241900024- Świadczenie usług serwisowych metalowych regałów jezdnych Medros wraz z torowiskiem i podłożem, zabudowanych w budynku Archiwum SRK S.A. Usługi Zapytania ofertowe 08.04.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0018/19 Dostawa konsol i uchwytów kablowych Dostawy Zapytania ofertowe 18.04.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0016/19 – Dostawa taśm Dostawy Zapytania ofertowe 08.04.2019 Szczegóły
RO-BD-0020/19 Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Dostawy Zapytania ofertowe 04.04.2019 Szczegóły
RO-JM-0021/19 Zakup narzędzi dla konserwatora sprzętu p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 03.04.2019 Szczegóły
Dostawa narzędzi budowlanych i akcesoriów spawalniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 02.04.2019 Szczegóły
R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze do odbiornika (z podziałem na 10 zadań) Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
R-RY-0002/19„Świadczenie usługi transportu drogowego dla pracowników SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” udających się na zjazd szybem Leon II lub IV po wyłączeniu z ruchu wyciągu szybowego Leon III” Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
R-CZOK-0010/19 Część I: Dostawa zasuw DN500 PN10 rozdzielających chodniki wodne na poz. 690 m – Pompownia Dębieńsko. Część II : Dostawa reduktorów ciśnienia oraz filtru do wymiany w instalacji przeciwpożarowej – Pompownia Powstańców Śląskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi Dostawy Przetarg nieograniczony 08.04.2019 Szczegóły