Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-CZOK-0005/19-1 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej, w tym: Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
Koszenie terenów zielonych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” przy ul. Górniczej 1 Usługi Zapytania ofertowe 10.04.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-TIPG/ZO-2265-12/19 „Dostawa podzespołów komputerowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Zapytania ofertowe 04.04.2019 Szczegóły
R-S-0008/19 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Legalizacja przyrządów pomiarowych typu X-am 2000 (CH4), PAC 3500 (CO) – PAC 3500 (O2); Część II Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; Część III Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna; Część IV Legalizacja anemometru skrzydełkowego Lambreht; Część V Legalizacja barometru Dr. A. Muller typ 15ymb. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
RO-BD-0014/19-1 „Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Zapytania ofertowe 29.03.2019 Szczegóły
RO-P-0019/19 Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej STIHL FS 91 Dostawy Zapytania ofertowe 09.04.2019 Szczegóły
R-PI-0008/19 – „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybu „Julian I” wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” Usługi Przetarg nieograniczony 09.04.2019 Szczegóły
R- C–0006/19-1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły
R-C-0009/19-1 Świadczenie usług serwisowych, w tym: Część I – zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ-30 prod. FAMUR S.A. Część II- ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej prod. FERRIT s.r.o. typu DLZ110F-II w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2019 Szczegóły
R-BZ-0006/19 „Świadczenie usług hostingowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2019 Szczegóły