Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-WII-0004/19 Dostawa źródeł światła i elementów instalacji elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.04.2019 Szczegóły
R-CZOK-0006/19 Naprawa dachu budynku rozdzielni 6 kV „RZ-A” przy szybie „Zygmunt August II” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.03.2019 Szczegóły
R-PI-0006/19 „Analiza sieci wentylacyjnej wraz z oceną kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego dla określonych etapów likwidacji wyrobisk dla Oddziału SRK SA KWK „Piekary I” Usługi Przetarg nieograniczony 29.03.2019 Szczegóły
Dostawa sprzętu spawalniczego i środków ochron osobistych spawacza ” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej, Kopalnia Węgla Kamiennego „Śląsk” Dostawy Zapytania ofertowe 28.03.2019 Szczegóły
RO-JM-0019/19 Zakup gaśnic proszkowych wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 26.03.2019 Szczegóły
RO-JM-0018/19 Zakup węży tłocznych p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 26.03.2019 Szczegóły
RO-P-0017/19 Kurs archiwisty zakładowego Usługi Zapytania ofertowe 02.04.2019 Szczegóły
RO-P-0016/19 Zakup elektronarzędzi wraz z osprzętem eksploatacyjnym Dostawy Zapytania ofertowe 26.03.2019 Szczegóły
R- S–0005/19 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Śląsk” Dostawy Przetarg nieograniczony 27.03.2019 Szczegóły
RO-CZOK-0012/19 – Dostawa części do myjek wysokociśnieniowych Dostawy Zapytania ofertowe 29.03.2019 Szczegóły