Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-BZ-0003/19 Świadczenie usług dostępu szerokopasmowego do internetu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207. Usługi Przetarg nieograniczony 14.03.2019 Szczegóły
R-BZ-0005/19 „Stworzenie nowej witryny WWW wraz z Biuletynem Informacji Publicznej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A” Usługi Przetarg nieograniczony 15.03.2019 Szczegóły
R-C-0004/19 – „Wykonanie projektu przebudowy przekopu …dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 15.03.2019 Szczegóły
RO-BD-0013/19 „Dostawa łożysk dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawy Zapytania ofertowe 12.03.2019 Szczegóły
RO-KCL-0009/19-241900016-Monitoring w zakresie badań stanu termicznego oraz środowiska gruntowo-wodnego zrekultywowanego terenu byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Rybniku Niewiadomiu przy ul. Sportowej Usługi Zapytania ofertowe 12.03.2019 Szczegóły
R- BD–0005/19 „Dostawa agregatu pompowego do mieszania i hydraulicznego tłoczenia zapraw ziarnistych i plastycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 13.03.2019 Szczegóły
R-CZOK-0003/19 Czyszczenie cieku „C”– Pompownia „Pstrowski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 13.03.2019 Szczegóły
R- C–0006/19 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum Usługi Przetarg nieograniczony 13.03.2019 Szczegóły
RO-BZ-0002/19 Dzierżawa włókna światłowodowego 1J w relacji Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 – Bytom ul. Strzelców Bytomskich 133 Usługi Zapytania ofertowe 12.03.2019 Szczegóły
R-C-0007/19-„Dostawa części zamiennych do pomp wysokociśnieniowych typu OW-250A\B” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“. Dostawy Przetarg nieograniczony 14.03.2019 Szczegóły