Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-JM-0010/19 Zakup piasku płukanego 0 – 2 mm wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 06.03.2019 Szczegóły
RO-P-0007/19 – Wykonanie: Analiz własności fizyko-chemicznych ścieków i wód Usługi Zapytania ofertowe 05.03.2019 Szczegóły
R-MW-0004/19„Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Mysłowice – Wesoła I” w tym: Zadanie I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Zadanie II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu” Usługi Przetarg nieograniczony 08.03.2019 Szczegóły
RO-JM-0009/19 Zakup syfonów oraz kołnierzy zaślepiających fi 150 mm wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 06.03.2019 Szczegóły
R-JM-0004/19 „Przegląd roczny oraz naprawa z wymianą części zamiennych dla zespołu sterowania hamulca typu ZSHP-A1 maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Jas IV” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2019 Szczegóły
RO-P-0004/19 – Zakup i dostawa licznika elektromagnetycznego Dostawy Przetarg nieograniczony 04.03.2019 Szczegóły
RO-KCL-0006/19 – 241900013 Utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Nad Białką w Czechowicach-Dziedzicach na działce 4130/41 Roboty budowlane Zapytania ofertowe 01.03.2019 Szczegóły
R-PI-0004/19 – „Wykonanie Dokumentacji Hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne… „ Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2019 Szczegóły
SRK/KWK C – TIPG/ZO-2265-4/19 Dostawa podzespołów komputerowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Dostawy Zapytania ofertowe 07.03.2019 Szczegóły
„Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawa butli i gazów wzorcowych – kalibrujacych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk“, w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli, Część II – Dostawa gazów wzorcowych – kalibrujących. Dostawy Zapytania ofertowe 04.03.2019 Szczegóły