Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-JM-0001/19 „Wykonanie badań i pomiarów specjalistycznych maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju Oddział KWK „Jas-Mos” w roku 2019” Usługi Przetarg nieograniczony 06.02.2019 Szczegóły
R-M-0007/19-Likwidacja toru 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.02.2019 Szczegóły
Wykonanie pomiarów badań elementów wentylatorów głównych przy szybie „Wschodnim” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I”. Usługi Przetarg nieograniczony 28.01.2019 Szczegóły
Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Dostawy Przetarg nieograniczony 28.01.2019 Szczegóły
R-AZM-0002/19 ”Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz z budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.02.2019 Szczegóły
Świadczenie usług serwisu urządzeń centrali telefonicznej typu MD-110 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK WIECZOREK II. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.01.2019 Szczegóły
Wykonanie rocznych badań maszyny wyciągowej typ K-500/900 szybu „Giszowiec” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” Usługi Przetarg nieograniczony 28.01.2019 Szczegóły
R-MW-0001/19 Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” w 2019r. Dostawy Przetarg nieograniczony 04.02.2019 Szczegóły
R-BD-0001/19 Świadczenie usług dzierżawy włókien światłowodowych i świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta, publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz usług dodatkowych przy pomocy stacjonarnej sieci telefonicznej lub sieci IP Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2019 Szczegóły
Dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębie-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 24.01.2019 Szczegóły