Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-C-0024/19-1 „Serwis pól rozdzielczych 6kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 22.08.2019 Szczegóły
R-KCL-0023/19 „Zakup i dostawa pompy zatapialnej z układem sterowania i wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji zadania pn.: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom – utrzymanie w 2019 r. przepompowni: Dworska, Staw 32, Zachodnia, Karb II” Dostawy Przetarg nieograniczony 21.08.2019 Szczegóły
R-CZOK-0036/19 Dostawa gazów technicznych dla SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi Dostawy Przetarg nieograniczony 22.08.2019 Szczegóły
R-CZOK-0035/19„Zakup wyposażenia dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Część I: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Pompownia „Siemianowice” Część II: Zakup wyposażenia Oddziału pomiarów elektrycznych i maszynowych – Powstańców Śląskich Część III: Dostawa mierników i wskaźników Dostawy Przetarg nieograniczony 23.08.2019 Szczegóły
R-K-0014/19 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński w 2020 r. Usługi Przetarg nieograniczony 26.08.2019 Szczegóły
R-KCL-0021/19 „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44” Usługi Przetarg nieograniczony 21.08.2019 Szczegóły
R-C-0025/19 „Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu ITS, Część III : urządzeń łączności szybowej telefonicznej typu TS-32 Część IV : układów łączności szybowej iskrobezpiecznej typu SLS-15 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu.” Usługi Przetarg nieograniczony 20.08.2019 Szczegóły
R-C-0035/19 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem biurowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Dostawy Przetarg nieograniczony 21.08.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-OPG/ZO-2265-28/19 „Dostawa wykładziny PCV przemysłowej – podłogowej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” Dostawy Zapytania ofertowe 13.08.2019 Szczegóły
SRK/KWKBD/771/2019 Zabudowa automatycznego systemu rejestracji rozmów i nadawania sygnałów z systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej dla SRK SA KWK „Boże Dary” Usługi Zapytania ofertowe 23.08.2019 Szczegóły