Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Usługa dostawy internetu w technologii światłowodowej wraz z dzierżawą urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-72/18/19 „Wykonanie projektu budowlanego na budowę koryta cieku Chudowskiego w km 0+600 – 2+900 oraz cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+400 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.12.2018 Szczegóły
„Dzierżawa kontenerów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych (odpady zmieszane) z terenu SRK S.A. Oddział „Wieczorek I” Usługi Przetarg nieograniczony 18.12.2018 Szczegóły
Dostawa spalinowej zamiatarki wielofunkcyjnej z funkcją odśnieżania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK „Śląsk” Dostawy Zapytania ofertowe 14.12.2018 Szczegóły
Dostawa komputera przenośnego dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Dostawy Zapytania ofertowe 14.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0930 – 241800039 / Dostawa oprogramowania antywirusowego F-Secure wraz z asystą techniczną dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dostawy Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0896-1 – Dostawa wyposażenia sali szkoleniowej dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju Dostawy Zapytania ofertowe 14.12.2018 Szczegóły
PRZZ/0928-241800037/ Dostawa licencji systemu ITManager do centralnego zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa oraz procesami dostarczania wsparcia usług IT dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Dostawy Zapytania ofertowe 18.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Usługi Zapytania ofertowe 20.12.2018 Szczegóły
Utrzymanie ciągłe kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz odbiór i wywóz nieczystości ciekłych (bytowych) z terenu SRK S.A. Oddział Wieczorek I. Usługi Zapytania ofertowe 17.12.2018 Szczegóły