Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Dostawa i montaż urządzenia zabezpieczającego ups oraz wykonanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniu serwerowni dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Zapytania ofertowe 03.12.2018 Szczegóły
Wykonanie modernizacji i serwisu systemu monitoringu CCTV dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Zapytania ofertowe 03.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ?KWK K-2265-40/18/19-„Świadczenie usług w zakresie doraźnego udrażniania i czyszczenia ciągów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, studzienek, rząpi i komór oraz przepustów, przy użyciu urządzenia specjalistycznego typu WUKO dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK ”Krupiński” 2019r.” Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-47/18/19-Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Suszcu KWK „Krupiński” na 2019 rok Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-19/18 „Dostawa pompy do agregatu pompowego CR 45-3 do Stacji Uzdatniania Wody Dołowej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I” w Rudzie Śląskiej” Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–71/18/19 Weryfikacja zarejestrowanych wstrząsów górotworu z obszaru KWK „Makoszowy” w 2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK S–2265–40/18/19 Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-37/18/19 Dostawa materiałów higienicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziałów na 2019 r. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-56/18 Dzierżawa stałego łącza światłowodowego symetrycznego dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
Pomiary fizykochemiczne wód dołowych i powierzchniowych, promieniotwórczości wód i osadów wód dołowych, agresywności wód szybowych względem betonu i stali. Usługi Przetarg nieograniczony 03.12.2018 Szczegóły