Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
Dostawa akumulatorów dla KWK Makoszowy w roku 2018 Dostawy Zapytania ofertowe 03.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM – 2265–11/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich…” Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2018 Szczegóły
Dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawy Zapytania ofertowe 03.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W II–2265–39/18/19 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Wieczorek II” w Katowicach w okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM–2265–13/18/19 Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Zabrza. Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K -2265-44/18/19 – Świadczenie usług serwisowych i bieżących napraw urządzeń w 2019 r. Część I i Część II Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-18/18 „Zakup pompy zatapialnej, wirnikowej do wody z zanieczyszczeniami ciałami stałymi – dla kopalń w których występuje zagrożenie metanowe i wybuchem pyłu węglowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” Dostawy Przetarg nieograniczony 06.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do potoku Czarniawka w km 3+150 ścieków bytowych oraz wód opadowych Usługi Zapytania ofertowe 30.11.2018 Szczegóły
PRZZ/0818 – 241800031 Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynku biurowego w Woli przy ul. Przemysłowej 6 Usługi Zapytania ofertowe 05.12.2018 Szczegóły
Wykonanie operatów szkodowych określających wartość odszkodowania za niemożność rolniczego użytkowania gruntów rolnych z tytułu usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego. Usługi Zapytania ofertowe 29.11.2018 Szczegóły